Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

Archive 2017

SQL Tablo backup

Merhaba sql tablonun yedeğini almak için aşağıdaki kod satırını çalıştırıması gerekmektedir.

BACKUP DATABASE [database isim]TO DISK = N'[File.bak ]’ WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N’NameOfDatabase-Full Database Backup’, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10