Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

ASP.Net Create Tablo

ASP.Net Create Tablo

MSSQl database yeni tablo eklemek için örnek

CREATE TABLE new_employees
(
id_num int IDENTITY(1,1),
fname varchar (20),
minit char(1),
lname varchar(30)
);

hsavun

Bir Cevap Yazın