Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

ASP.Net Drop Table

ASP.Net Drop Table

DROP TABLE AdventureWorks2012.dbo.SalesPerson2 ;

DROP TABLE SalesPerson2

hsavun

Bir Cevap Yazın