Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

SQL de tarih alanlarını istediğiniz formata çevirmek

SQL de tarih alanlarını istediğiniz formata çevirmek

SQL de tarih alanlarını istediğiniz formata göre çeirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

31.01.2021 formatı için

Convert(nvarchar(10),’tarih alanı’, 104)

saat için

Convert(nvarchar(10),'tarih alanı', 108)

tarih ve saati beraber göstermek için 31.01.2021 10:05:10 gibi

Convert(nvarchar(10),'tarih alanı', 104) +' ' +Convert(nvarchar(10),'tarih alanı', 108)

KodFormatStandard
0100mon dd yyyy hh:miAM/PMDefault
1101mm/dd/yyyyUS
2102 yyyy.mm.ddANSI
3103 dd/mm/yyyyBritish/French
4104dd.mm.yyyyGerman
5105 dd-mm-yyyyItalian
6106dd mon yyyy
7107Mon dd, yyyy
8108hh:mm:ss
9109mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)Default + millisec
10110mm-dd-yyyyUSA
11111 yyyy/mm/ddJapan
12112 yyyymmddISO
13113dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmEurope (24 hour clock)>
14114hh:mi:ss:mmm24 hour clock
20120yyyy-mm-dd hh:mi:ssODBC canonical (24 hour clock)
21121yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmmODBC canonical (24 hour clock)
 126yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmISO8601
 127yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZISO8601 (with time zone Z)
 130dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAMHijiri
 131dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAMHijiri
hsavun

Bir Cevap Yazın