Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

ASP.Net Alter Komutu

ASP.Net Alter Komutu

Merhaba bu yazımızda ALTER komutunun nasıl kullanılacağını anlatacağım.

ALTER KOMUTU : Veritabanında var olan nesneler üzerinde yapılacak değişiklikler için kullanılan komuttur.Yeni tasarlanan bir veritabanında değişiklik yapmak çok güç değildir. Çünkü içindeki veriler az yada test amaçlıdır. Ama yaşayan bir veritabanında değişklik yapmak ciddi sorumluluklar ister. Verilin yok olmaması için çok dikkatli olmak gerekir. Bu konuda Alter ifadesi oldukça kolaylık sağlar.

 

Tablo adı değiştirme

ALTER TABLE Tablo_Adı TO Yeni_Tablo_Adı

 

Tabloya alan ekleme ve silme:


ALTER TABLE Tablo_Adı   ADD     Alan_Adı    Veri_Tip    Yeni alan ekleme.

ALTER TABLE Tablo_Adı   DROP COLUMN    Alan_Adı      Var olan alanı silme.

 

ALTER TABLE   Personel ADD CocukSayisi  int;

ALTER TABLE   Personel DROP COLUMN   CocukSayisi

 

Tablodaki alan veri tipi değiştirme

ALTER TABLE Tablo_Adi ALTER COLUMN Alan_Adi Yeni_Veri_Tipi

ALTER TABLE Personle ALTER COLUMN    CocukSayisi    char(10)
 

Tabloya kısıtlama ekleme ve silme :

ALTER TABLE Tablo_Adı   ADD CONSTRAINT  Kısıtlama_Adı   Kısıtlamanın_Ozellikleri    Yeni kısıtlama ekleme.
ALTER TABLE Tablo_Adı   DROP CONSTRAINT Kısıtlamanını_Adı                               Var olan kısıtlamayı silme
ALTER   TABLE PersonelMal    ADD    CONSTRAINT    FK_PersonelMal_Personel_N    FOREIGN KEY (PPersonelId) REFERENCES Personel (PersonelId) ON DELETE CASCADE                                                                            // PersonelMal Tablosununa foreing key ekleme

ALTER   TABLE   PersonelMal   DROP CONSTRAINT   FK_PersonelMal_Personel_N    // Kısıtlamayı silme

 

Alan İsmi değiştirme

ALTER TABLE Tablo_Adı  RENAME  Alan_Adı TO Yeni_Alan_Adı

ALTER TABLE Sicil RENAME PersonelSicilNo TO SicilNo

sp_rename ‘HAREKET.FIRMA_ONAY’, ‘IL_ONAY_GIRIS’, ‘COLUMN’;

 

 

 

hsavun

Bir Cevap Yazın