Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

SQL Alter Table Add Default

SQL Tablo backup

Merhaba sql tablonun yedeğini almak için aşağıdaki kod satırını çalıştırıması gerekmektedir.

BACKUP DATABASE [database isim]TO DISK = N'[File.bak ]’ WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N’NameOfDatabase-Full Database Backup’, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10

ASP.Net Alter Komutu

Merhaba bu yazımızda ALTER komutunun nasıl kullanılacağını anlatacağım.

ALTER KOMUTU : Veritabanında var olan nesneler üzerinde yapılacak değişiklikler için kullanılan komuttur.Yeni tasarlanan bir veritabanında değişiklik yapmak çok güç değildir. Çünkü içindeki veriler az yada test amaçlıdır. Ama yaşayan bir veritabanında değişklik yapmak ciddi sorumluluklar ister. Verilin yok olmaması için çok dikkatli olmak gerekir. Bu konuda Alter ifadesi oldukça kolaylık sağlar.

 

Daha fazlasını oku